Innovatief idee (6 – V) inclusief extra uitwerking

Young Capital, een (045)-netwerk

Met het oog op de bedreiging van de regionale journalistiek, waar iedereen het de laatste tijd over lijkt te hebben, moet de journalistiek van de toekomst juist wel haar mogelijkheden op dit vlak benutten. Regionale journalistiek heeft nog wel degelijk een toekomst! Met een goede aanpak, gericht op een gezamenlijk belang, kunnen journalisten júist de regionale journalistiek weer een boost geven. Hoe? Een nieuw soort platform. Alleen voor een bepaalde regio en haar inwoners. En juist die inwoners zijn van groot belang.

Hoe ziet dat idee er uit?

De redactieleden fungeren slechts als ‘community managers’. De inwoners maken de inhoud, de redactieleden selecteren, controleren en geven duiding. Ook zorgt de redactie voor de balans tussen het aantal berichten van partijen. De belangrijke journalistieke waarden zoals objectiviteit en hoor en wederhoor blijven daardoor gewoon ‘in goede handen’. Vervolgens worden de artikelen aangevuld door extra vragen die gesteld kunnen worden, feiten, correcties en alternatieven of reacties van andere partijen.

Op deze manier bevorder je de relatie die de inwoners van een bepaalde regio hebben met het platform. Je betrekt ze, daagt ze uit, informeert ze en entertaint ze misschien ook wel een beetje. Door deze manier van journalistiek aan de slag zijn wordt er een ‘nieuwe manier van waarheidsvinding’ gecreëerd. Het meer toegankelijk en steeds meer openbaar worden van de informatie door allerlei partijen hoeft daardoor niet langer als een bedreiging te worden gezien maar juist als de kracht van het medium.

Wat is er vernieuwend?

In de veronderstelling dat de regionale journalistiek in gevaar is zou je kunnen stellen dat deze nieuwe ‘denkwijze’ en manier van verhalen maken juist de plaatselijke berichtgeving weer erg leuk en interessant maakt voor de gebruikers. Ze hoeven nu namelijk niet meer af te wachten en vervolgens te accepteren wat wij, als journalisten, ze voorschotelen maar maken nu zelf deel uit (zelfs een grote rol) van het productieproces. De verbondenheid met het nieuws en de gebeurtenissen in de regio worden daarmee vergroot, en daarmee wordt ook het belang van het nieuwe platform ‘Young Capital’ vergroot wat de kans op succes weer een tikkeltje opkrikt.

Waarom kan het idee succesvol zijn?

Verschillende partijen kunnen belang hebben bij het informatie verschaffen via het nieuwe platform. Niet alleen inwoners van de regio, ook andere partijen in de regio. Denk aan bedrijven, winkels of misschien wel het dierenasiel. Al deze partijen mogen op het platform informatie verspreiden. Wel eerst gecontroleerd door de redactie. Deze partijen kun je ook een bepaalde ruimte per maand aanbieden – tegen betaling.

Deskundige feedback

Uiteraard heb ik een deskundige namelijk, Marielle Houben, laten reageren op mijn idee. Marielle Houben is een communicatie wetenschapper met ruim twintig jaar ervaring als beleids-, organisatie- en communicatieadviseur binnen de overheid en de gezondheidszorg. Verder heeft zij ervaring met strategische communicatievraagstukken zoals het ontwikkelen van een communicatie beleidsplan, het opzetten van een communicatiestructuur en woordvoerderschap voor de media.

Wat zegt zij over het idee?

“Op dit moment laat de journalist grote kansen liggen. Het vak van de journalist heeft regionaal en lokaal nog wel degelijk toekomst. Het idee is vernieuwend in die zin dat het een nieuwe denkwijze introduceert. De regionale journalistiek kan daardoor een boost krijgen. Het traditionele model gebaseerd op informatie als ‘we write, you read’ is achterhaald. Young Capital zorgt voor een nieuwe rolverdeling”, aldus Houben.

Verder onderzoek

Met het oog op de bedreiging van de regionale journalistiek, zoals eerder aan bod kwam, moet de journalistiek van de toekomst juist wel haar mogelijkheden op dit vlak benutten en niet opgaan in de ‘nationale massa’. Door het nieuwe soort platform (‘Young Capital’) vergroot je de betrokkenheid tussen lezers en daarmee de belangstelling van het medium. Door de burgerjournalistiek daar optimaal voor in te schakelen creëer je opnieuw een enthousiast lezersbestand. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er zonder journalistieke controlepost direct berichten op het platform kunnen worden geplaatst, vandaar dat journalisten nu de taak vervullen van ‘community managers’ zoals u eerder in het plan las.

Kritiek

De burgerjournalistiek, nieuws dat buiten de gevestigde media is verzameld, geschreven en gepubliceerd door burgers, wordt volgens vak-journalisten een steeds groter gevaar voor de traditionele journalistiek. De ‘nieuwe media’ (sociale netwerken, blogs, foto/videosites etc.) en het voor iedereen toegankelijke internet maken het voor iedereen mogelijk om snel nieuws te plaatsen. Denk aan de burgerjournalistiek over wereldgebeurtenissen tijdens de Arabische Lente, de Occupybeweging, de Protesten in Turkije in 2013, de Aardbeving Haïti 2010 en Euromaidan in Oekraïne (2014). Professionele journalisten vinden vaak dat deze vorm van journalistiek te ongeregeld, subjectief, amateuristisch en onsamenhangend is met betrekking tot de kwaliteit en het bereik. Toch zijn er ook journalisten die de nieuwe mogelijkheden omarmen.

Zo plaatste Petra ter Doest op 8 januari (2016) een bericht op De Nieuwe Reporter onder de titel ‘Bij welke nieuwe journalistieke stroming hoor jij?’ om meer uitleg te geven over de verschillende vormen van journalistiek anno 2016. (Klik op de link om het gehele artikel te lezen: http://www.denieuwereporter.nl/2016/01/bij-welke-journalistieke-stroming-hoor-jij/). In het artikel zet Doest niet alleen de ‘stromingen’ op een rijtje, zij kaart ook de discussie over het doel van de journalistiek aan en belicht ter onderbouwing de positieve aspecten van de actieve ‘burgerjournalisten’. Zo zegt zij: “Op plekken waar journalisten niet (langer) komen, kunnen burgers zelf onderzoek doen en verslag uitbrengen. Als je internationaal kijkt, kun je je niet aan de indruk onttrekken dat de burgerjournalistiek gaten van belang probeert te vullen.”

Journalistieke taakvervulling verandert

Zoals ook bij ‘Young Capital’ het geval is, bespreekt Petra ter Doest de veranderende taken van de journalist. “In een wereld met veel meer informatie dan mensen aankunnen, is het aan de journalistiek om voor overzicht te zorgen. Op basis van kennis en ervaring kunnen specialisten voor hun lezers relevante informatie selecteren en op een rij zetten. Deze rol is net zo belangrijk als die van de oorspronkelijke verslaggever,” aldus Doest. In het nieuwe 045-platform Young Capital wordt deze nieuwe rol aangeduid als ‘community managers’ (inwoners van de regio maken de inhoud, journalisten selecteren, controleren, zorgen voor hoor en wederhoor en geven duiding).

Aanhangers burgerjournalistiek

In het artikel ‘De burger als verslaggever en hoe journalisten daar op reageren’ op De Nieuwe Reporter (8 juni 2015) veegt Alexander Pleijter de vloer met de kritiek op de burgerjournalistiek. (Klik op de link voor het volledige artikel: http://www.toekomstvandejournalistiek.nl/2015/06/de-burger-als-verslaggever-en-hoe-journalisten-daar-op-reageren/#sthash.VtbJh2JV.dpuf). “Er zijn journalisten die er niks van moeten hebben dat amateurs zich bezighouden met nieuws. En die witheet worden als dit wordt aangeduid met de term ‘burgerjournalistiek’. Zij menen: journalistiek is een vak, niet zomaar iedereen kan aan journalistiek doen”, aldus Pleijter. Verder bespreekt hij een stuk, van het Eindhovens Dagblad van Mario Bouwmans (chef van de stads- en streekredactie Helmond), waarin Bouwmans schrijft over een vrouw die hij foto’s zag maken van iemand die zelfmoord had gepleegd door voor een trein te springen. “Hij snapt er niks van en schrijft: ‘Wie wil dit nou zien, in detail vastleggen en wellicht verspreiden?’ En vervolgens: ‘De professionele journalistiek niet, die trekt grenzen. Redacties wikken en wegen over wat we kunnen melden en laten zien. Dat gebeurt op goede gronden, niet in de laatste plaats ook uit piëteit met de nabestaanden. Voor hen is de werkelijkheid al erg genoeg, die hoeft niet ook nog rond getwitterd te worden.’ Een stereotiepe reactie van professionele journalisten: wij houden ons aan de beroepsethiek, wij hebben ethische grenzen, wij publiceren niet zomaar iets. Ik zal niet beweren dat redacties niet wikken en wegen, maar het is wel een heel sereen beeld dat Bouwmans hier schetst van de professionele journalistiek. Want laten we wel wezen, ook professionele journalisten maken foto’s van bebloede slachtoffers en daders. En die worden ook gepubliceerd door professionele media”, zo stelt Pleijter.

Wie ging ‘Young Capital’ voor?

Het burgerjournalistiek platform ‘Happenex!’ ging in 2010 van start. “Het werkt volgens het steeds populairder wordende principe van het uitwisselen van hyperlokaal nieuws. Iedereen kan zich aanmelden, een profiel aanmaken en vervolgens nieuws publiceren op de website.  Zo moet Happenex! uitgroeien tot een immense verzameling hyperlokale nieuwtjes die gepresenteerd worden op een landkaart. Zo zou je snel moeten kunnen zien waar zich welk nieuws heeft afgespeeld”, zo legt Alexander Pleijter uit op zijn blog ‘Toekomst van de journalistiek’ op 30 maart 2010. (Klik voor het gehele artikel op de link: http://www.toekomstvandejournalistiek.nl/2010/03/happenex-wij-bepalen-niet-wat-mensen-publiceren/).

De directeur van het platform, Mihhail Tverskoi, geeft in datzelfde artikel uitleg: “We hebben het gevoel dat mensen het leuk en interessant vinden om actief deel te nemen aan de nieuwsvoorziening. Daarom bieden we mensen de mogelijkheid om te schrijven over wat er gebeurt in hun omgeving. Ze kunnen de specifieke locatie van hun informatie aangeven, zodat andere gebruikers, die in hetzelfde gebied vertoeven, die informatie kunnen raadplegen”, legt Mihhail uit.

Over het belang van het platform zegt de directeur het volgende: “Jij en ik zijn waarschijnlijk bekend met wat er gebeurt in Brussel, Washington en Parijs, maar we weten veel minder over wat er gebeurt in de straat, buurt, stad of dorp waar we wonen. Er is een overweldigend aanbod van nieuws uit de hele wereld, maar als het gaat om nieuws uit je directe omgeving, dan is er een enorm vacuüm. Wij springen in dat gat.”

Ook ‘Nieuwslog’ ging Young Capital voor. Op dinsdag 24 maart (2009) verscheen er een persbericht over het nieuwe medium. Op De Nieuwe Reporter publiceerde als reactie een artikel met daarin haar kritiek. (Klik op de link voor het artikel: http://www.toekomstvandejournalistiek.nl/2009/03/jatten-doen-alle-media/). Het grootste deel van Nieuwslog zou bestaan uit ‘gejatte berichten uit de gevestigde berichten’ en ‘van grammatica zouden de burgerjournalisten geen kaas hebben gegeten’. Directeur van Nieuwslog, Kees van Mourik, reageert op de stellingen. “Jatten is wat gevestigde media ook doen. Het idee van de site is dat niet journalisten een selectie van het nieuws maken, maar vrijwillige redacteuren – de ‘nieuwsloggers’ – die zijn gespecialiseerd in een bepaald onderwerp. Elke ‘nieuwslogger’ houdt een eigen pagina – een Nieuwslog – bij over zijn of haar onderwerp”, aldus het verweer van Van Mourik.

“Er zitten nieuwsloggers bij die enkel jatten en rondpompen, maar de meeste nieuwsloggers selecteren het nieuws nauwkeurig en voorzien het van extra commentaar of extra feiten. Vaak is een nieuwslogger niet de creëerder van het nieuws, hij verzamelt het en maakt het interessanter voor zijn specifieke doelgroep”, vertelt Van Mourik verder. Over de kritiek, dat het er niet op lijkt dat nieuwsloggers berichten aanvullen met extra feiten of nog eens extra checken, reageert Van Mourik ook. “Ons eerste doel is selectie. Belangrijk is dat een nieuwslogger het nieuws bijhoudt over zijn onderwerp, waardoor een zeer interessante collectie artikelen ontstaat die zeer relevant is voor een specifieke doelgroep. Daarnaast kunnen ze een opinie of extra informatie toevoegen. Dat zou nog wel vaker mogen gebeuren”, legt hij uit.

Alexander Pleijter vraagt in het interview waarom de kritiek zo fel is volgens de directeur, zijn antwoord luidt als volgt: “De reacties op dit soort initiatieven zijn voorspelbaar. Die kan je vergelijken met de vroege reacties van journalisten op internet. Journalisten zien het als een bedreiging.” Ook de vraag, of Van Mourik Nieuwslog als serieuze burgerjournalistiek ziet, wordt gesteld. “Journalistiek bestaat uit twee belangrijke principes: hoor-wederhoor en het checken van de feiten. In de serieuze media gebeurt dat vaak ook niet. De term burgerjournalistiek wordt nu eenmaal gebruikt voor dit soort projecten, maar ik zou hem zelf niet verzonnen hebben. Het is hooguit journalistiek in de betekenis van nieuws selecteren en brengen”, aldus Van Mourik.

Wat is er anders aan ‘Young Capital’?

Bij Happenex! is elke geregistreerde gebruiker een redacteur. Niemand bepaalt verder hoe de berichten worden gepubliceerd. “We geloven dat het heel belangrijk is om mensen toe te staan te zeggen wat ze denken en delen wat ze weten, zonder tussenkomst van redacteuren die beslissen wat wel en niet gepubliceerd wordt”, zo vertelt directeur Mihhail in een interview met Alexander Pleijter. De vraag van Pleijter, of er dan niet in de gaten wordt gehouden of er smaad en gescheld gepubliceerd wordt, wordt beantwoord als volgt: “We nemen privacy, smaad en copyrights heel erg serieus. Bij elk verhaal dat is gepubliceerd staat een knop ‘meld een probleem’. Daarmee kunnen andere gebruikers aan de bel trekken als er iets mis is, zoals spam of smaad. Hetzelfde principe geldt voor de reacties op bijdragen. Als een gebruiker steeds opnieuw gemeld wordt door andere gebruikers, kan dat leiden tot een waarschuwing en eventueel ook het verwijderen van al zijn materiaal van de website. Bovendien hebben we een mailadres waar mensen problemen kunnen melden”, aldus de directeur. Het verschil bij Young Capital is dat er wel degelijk voorafgaande controle is. De ‘community managers’ bepalen of en hoe de berichten online komen. Eventueel wordt er hoor en wederhoor toegepast en worden de bronnen gecontroleerd. De makers – de burgerjournalisten – leveren dan wel de inhoud maar zijn zeker niet vrij in het publiceren van alles wat zij verzamelen. Daar zorgen de traditionele vak-journalisten voor, die ervoor zorgen dat alle publicaties aan de normen en waarden van de traditionele journalistiek voldoen.

Ook bij Nieuwslog kan iedereen zich aanmelden als beheerder van de site, toch maakt de redactie een selectie uit de artikelen. Nieuwslog werkt overigens met vaste categorieën (Sport, Economie, Media, Lifestyle, Politiek, Wetenschap en Cultuur) waarvoor zij ‘experts’ inzet die zich met deze berichtgeving bezig houden. Dat is bij Young Capital niet het geval. De burgerjournalisten mogen alle soorten en vormen van artikelen etc. aandragen of deze uiteindelijk ook gebruikt worden, dat bepalen de community managers – die waken voor de kwaliteit van de berichtgeving en dus het platform.EXTRA UITWERKING


Tijdens het assessment bleek er nog wat onduidelijkheid te zijn over hoe dit idee er in de praktijk uit zou zien. De vraag of er een vaste werknemersgroep van journalisten, op een vaste redactie, zou zijn kwam ook aan bod. Ik gaf toen al mondeling uitleg en het innovatieve idee werk goed gekeurd. Toch zou ik het nog graag eens ‘op papier’ willen zetten. Dus bij deze.

De praktijk

Inderdaad zal er sprake zijn van een vaste werknemersgroep, die bestaat uit de journalisten die, zoals al aan bod kwam controle uitoefenen en de producten van burgers mogelijk – en waar nodig – aanvullen en checken. Een vaste, traditionele redactie zal dit overigens niet zijn. De redacteuren werken vanuit thuis. Wel is het vereiste dat deze werknemers de regio kennen. De groep journalisten bestaat in de vorm van een ‘flexpool’. Wat betekent dat er ongeveer tien á vijftien vaste redacteuren in dienst worden genomen. Om het probleem van tekort aan vast werk tegen te gaan, zullen deze journalisten contracten krijgen waarin vanzelfsprekend ook de arbeidsuren staan. Gezien het vele werk, dat het controleren, aanvullen etc., met zich meebrengt is het doel dat deze werknemers minimaal 25 á dertig uur in de week aan het werk zijn en in het verlengde daarvan een vast inkomen per maand ontvangen én via een contract aan kunnen tonen.

Inkomsten

Advertentie-inkomsten zullen de voornaamste bron van inkomsten zijn. Mogelijke adverteerders zijn organisaties en bedrijven in de regio, zoals eerder al een bod kwam. Maar denk ook aan het dierenasiel die graag advertenties wil plaatsen of extra ruimte wil kopen om honden en katten die nog in het asiel zitten ‘aan de man’ te brengen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s