Vrije RuimtePRODUCT 1, KRANT‘Vertrekpunt blijft de cliënt en niet de organisatie’

„Als er bezuinigd wordt moet je kijken naar de mogelijkheden en het niet hebben over een doemsituatie. We wisten al drie jaar geleden dat er zou worden gekort. We zijn toen meteen van start gegaan met het nemen van de goede koers”, vertelt manager van het Leger des Heils Will Linssen. „Vertrekpunt is en blijft de cliënt en niet de organisatie.” Bedrijfstechnisch heeft de organisatie misschien wel ‘door het eigen been geschoten’ maar voor de cliënten is de nieuwe aanpak positief.

door: Esmée Janssen

De bezuinigingen van vijf procent op de Domushuizen, in Heerlen en Maastricht, zullen geen invloed hebben op de bezetting van de opvanghuizen. Wel wordt er sinds een half jaar gewerkt met de zogenaamde ‘flexpool’. Dit is een soort losse medewerkers groep. „Dit zijn goed gekwalificeerde mensen, het is geen gaarbak”, zegt directeur van de organisatie Hans-Martin Don. „Het is een flexibele schil medewerkers met tijdelijke contracten, het gaat hier dus niet om uitzendkrachten.” Door de bezuinigingen zullen er geen vaste medewerkers worden ontslagen, „De vasten blijven.” Toch zal de organisatie een paar mensen gedag moeten zeggen. Een aantal tijdelijke contracten zullen niet verlengd worden. „Dan moeten we ook wel eens afscheid nemen van hele goede werknemers die soms al een hele tijd in dienst zijn, dat is soms pijnlijk.”

Toch probeert de organisatie ‘zo lang en goed mogelijk’ mensen in dienst te houden. Verder hoeft het niet zo te zijn dat er alleen medewerkers van de opvanghuizen verdwijnen. „Het kan ook zo zijn dat er onder de afdelingshoofden wat mensen weggaan.” Voor grote problemen zullen de bezuinigingen overigens niet zorgen, „We zijn er op voorbereid.” De organisatie probeert wisselende gezichten zoveel mogelijk te voorkomen in de Domussen. Dat zou immers zorgen voor onrust bij de cliënten. Dat was dan ook een van de redenen dat het Leger des Heils een half jaar geleden gestopt is met het inzetten van uitzendkrachten. De interne flexpool is hiervoor de oplossing. „Op deze manier houd je zoveel mogelijk dezelfde gezichten in de Domushuizen”, vertelt Linssen. „Mensen uit deze groep medewerkers zijn allemaal bekend bij de cliënten”, voegt staffunctionaris communicatie en kwaliteit Ellen van Gennip aan het verhaal van de manager toe. Begeleiders van de cliënten zijn overigens altijd vaste medewerkers, „Die komen niet uit de flexpool”, vertelt Linssen.

LDH
(Fotobron: https://www.flickr.com/search/?text=leger%20des%20heils)

Ongeveer een keer per twee maanden wordt er iemand ingezet uit deze groep flexibele medewerkers. „Als iemand met zwangerschapsverlof is wordt er ook iemand ingezet van deze groep.” Een andere reden dat de organisatie niet meer werkt met uitzendkrachten is omdat deze gewoon te duur zijn. Wanneer iemand zich pas het ’s ochtends ziek meldt komt het wel eens voor dat het Leger des Heils dat gat niet meer op tijd kan opvullen. „Dan werken we met een minimale bezetting”, vertelt de manager. Wel zorgt de organisatie er voor dat ze ‘boven de norm hangen’. Bij het bepalen van deze norm wordt gekeken naar de zorgbehoefte van cliënten in het betreffende Domushuis. „Je ziet vaak dat de cliënten veel meer zelfstandig kunnen dan wij eigenlijk dachten”, vertelt Linssen. Ook worden de werkzaamheden door de medewerkers die er wel zijn in zo’n geval goed opgevangen, stelt de directeur. Naast de veranderingen op de werkvloer stimuleert het Leger des Heils dat cliënten weer zelfstandig gaan wonen. Afgelopen jaar gingen zo’n 35 Domusbezoekers op zichzelf, dan wel in een woning die op naam staat van het Leger des Heils.  „Als ze een woning op eigen naam zouden nemen, zouden ze het budget om hun woning in te richten kwijtraken”, legt Linssen uit.

Het lijkt een gewaagd maar ook een geslaagd project. „Bij bijna alle cliënten gaat het goed”, laat de directeur weten. „Slechts een enkeling heeft moeite maar dit komt vooral door de eenzaamheid of de beïnvloeding door het criminele circuit”, voegt van Gennip daaraan toe. Het stimuleren van zelfstandig wonen gebeurt allemaal vanuit de herstel gerichte gedachte. De begeleiders van de cliënten blijven gewoon 24 uur per dag beschikbaar en mocht het niet goed gaan, dan zijn er altijd nog bedden vrij in de Domussen. „Dat is tot nu toe pas één keer voorgekomen. Toen iemand zijn been gebroken had nadat hij van de trap was gevallen thuis”, vertelt Linssen. De manager is trots op de cliënten, „Na bijna dertig jaar wonen deze mensen weer op zichzelf.” Het plaatsen van de cliënten in deze woningen gebeurt niet omdat er bezuinigd moet worden. „Het is zelfs duurder, we moeten deze onderkomens immers betalen.” Uiteindelijk is het wel een besparing, aangezien de meeste zelfstandig wonende uiteindelijk een woning op eigen naam, en daarmee op eigen kosten, zullen nemen. Een win-win-situatie volgens het Leger des Heils. „Eerst hadden we een hoop bedden waar mensen niet meer vandaan kwamen. Nu wonen ze zelfstandig.”

Doelgroep
Het artikel is geschreven voor mensen van alle leeftijden uit Parkstad. De bezuinigingen die worden gedaan vinden plaats in Heerlen en Maastricht. Vanzelfsprekend is de doelgroep op de hoogte van het aantal daklozen en verslaafden in haar regio. Zo heeft Heerlen, maar ook Maastricht, een lange geschiedenis als het gaat over deze problematiek. Wie in de omgeving van Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken woont – en misschien wel is opgegroeid – kent het straatbeeld en hoogst waarschijnlijk ook de cliënten waarover geschreven wordt. De Limburgse gemeente is een hechte en betrokken groep. Zij blijven dan ook graag op de hoogte van regionaal nieuws. Al helemaal wanneer dit nieuws invloed heeft op de gemeenten. Dit artikel zou bijvoorbeeld geplaatst kunnen worden in het regiokatern van Dagblad de Limburger.PRODUCT 2, ONLINEVerpaupering van Heerlen zorgt voor eigen identiteit

Het zogenaamde ‘gat in de Parkstad’, Heerlen, komt veelal negatief in het nieuws. Zo zou de stad gegijzeld worden door de leegstand en krijgt het Limburgse centrum altijd de eerste prijs als het gaat om ‘de armste stad van Nederland’. Een vertekend beeld van de werkelijkheid, zo stelt Maurice Huppertz, beleidsmedewerker Economie van de gemeente Heerlen. Het verdwijnen van de ‘oude formules’ biedt namelijk een podium voor nieuwe initiatiefnemers.

door: Esmée Janssen

“Het is opvallend dat onder deze nieuwe initiatiefnemers een behoorlijk aantal hoger opgeleide jongeren zit. Zij hebben er blijkbaar voor gekozen om niet achter een baan in de Randstad aan te gaan, maar om hun droom hier te verwezenlijken”, zegt Maurice Huppertz. “In onze gemeente spelen tal van initiatieven een rol, waaronder Carbon6, Creative Corridor, Betahuis en The Grand”. Dit is slechts een greep uit de vele nieuwe projecten. “Denk ook aan Stichting Streetwise die zorgt voor nieuw ondernemerschap”, aldus de beleidsmedewerker. De stichting bemiddelt tussen startende ondernemers en vastgoedeigenaren. De nieuwe stroom ondernemers kan op die manier onder gunstige voorwaarden huurovereenkomsten aangaan. “Dankzij Streetwise en Ruimte voor Ondernemerschap hebben wij een behoorlijk aantal ondernemers kunnen aantrekken. Zij zorgen voor een ‘couleur locale’ in de stad.” Voorbeelden van nieuwe namen in Heerlen zijn: Coasters, Salon Bon Bon, YV-KE, Puck Interieur, BAM Brood en Meer en De Eetwinkel.

supera_heerlenmurals
Het kunstwerk van Collin van de Sluijs  aan de Honigmannstraat in Heerlen. (Fotobron: http://www.heerlenmurals.nl/nl/)

Daar blijft het niet bij. Op dit moment wordt er gewerkt aan de Smart Services Campus. “De campus ontwikkelt hoogwaardige producten en diensten die spin-offs, start-ups en andere samenwerkingsverbanden naar de markt brengt. Deze campus wordt gerealiseerd in een kantoorgebouw dat lange tijd heeft leeggestaan: het GKII-gebouw van ABP.” Deze ‘creatieve bedrijvigheid’ zorgt voor nieuw leven in de stad. Natuurlijk kan de gemeente niet om de verloedering heen, die de laatste jaren de stad teisterde. “Wij zijn erg verheugd dat een verpauperd gedeelte van de binnenstad op dit moment wordt opgeknapt. Het pand De Bongerd, waar vroeger Vroom & Dreesmann (V&D) gevestigd was, heeft jarenlang grotendeels leeg gestaan en maakte een slechte indruk. Dit pand wordt grondig opgeknapt en gaat dit jaar onderdak bieden aan de winkelketen TK Maxx.”

Het verdwijnen van een aantal winkels en kantoren in de stad biedt volgens Huppertz ruimte voor creativiteit en moet niet worden gezien als een verslechtering. “Steden kunnen hierdoor juist hun eigen identiteit terugkrijgen.” Naast het vullen van de lege panden moet er gesloopt worden. Zo stelt Roel Leers, fractievoorzitter van de lokale politieke partij Hart-Leers, op de website. “Ruimte te over als probleem, van veel te veel hebben, oplossen door wegslopen kan het keerpunt betekenen waarnaar de stad op zoek is. Dat is meer dan de moeite waard”, zo luidt de mening van de politicus. “Waarom niet winkelcentrum De Klomp en het aanpalende Arcus gebouw uit zijn lijden verlossen en als ruime groene plek naar de stadsrand terugbrengen”, voegt Leers aan zijn betoog toe.

Maria.png
De immens grote muurschildering aan de Kempkensweg in Heerlen van de Chileense kunstenaar Inti.

Naast renovaties, het aantrekken van nieuwe ondernemers en het slopen van panden wordt Heerlen gekleurd door haar muurschilderingen. De zogenaamde ‘murals‘ geven de stad een fris uiterlijk. Het, bijna letterlijk, levend schilderen van de stad is een initiatief van Stichting Street Art. Kunstenaren uit de hele wereld strijken hun verfkwasten neer op de Limburgse muren. Nieuw is het verschijnsel niet, begin jaren 70 begon de organisatie al met haar schilderingen. “Door kunst openbaar en publiek vrij toegankelijk te maken, kan men het beeld van de maatschappij veranderen”, aldus Street Art via haar website. In Heerlen zijn de murals wel relatief nieuw. De welbekende panterkop bij de Coriovallumstraat was een van de eerste kunstwerken, gemaakt door de Afrikaanse spray-painter DALeast. Nu telt de stad zo’n twintig kunstwerken, waaronder het werk van de Chileense Inti. Waarop de levensgrote gesluierde vrouw is afgebeeld. “Heerlen is voor het etaleren van public art een ideale stad, want een stad in transitie zit niet op zijn lauweren, maar zoekt hedendaagse oplossingen waarmee men zich kan identificeren, inspireren en daarmee ook een nieuwe betekenis voor haar inwoners en bezoekers creëren”, stelt de stichting.

James Jetlag

Volgens de Heerlense kunstenaar James Jetlag gaat het maken van murals verder dan enkel het opfrissen van de stad. “Deze schilderingen kunnen mensen wakker schudden. De bevolking laten zien wat er allemaal mogelijk is”, aldus Jetlag. Via het kleurstuk van de breakdancer, aan de Schinkelstraat, probeert hij deze boodschap over te brengen. “Ik heb wel een deur open moeten gooien. Zes jaar lang ben ik bezig geweest om de gemeente ervan te overtuigen dat het maken van openbare kunst in de stad nieuw leven betekent.” De in Heerlen geboren en getogen James kon dan ook niet wachten tot dat hij zijn verfmateriaal uit de kast kon pakken. “Door de jaren heen zag ik de stad grijs worden. Ik moest iets doen. Samen met de andere painters geef ik de mooie stad haar ziel terug.”


Doelgroep
Naast de regionale inwoners, ondernemers en initiatiefnemers kan dit artikel voor een nog bredere doelgroep interessant zijn. Namelijk ondernemers die niet uit de regio komen of studenten die wegens hun opleiding de regio verlaten hebben en mogelijk in de toekomst werk zoeken of een winkeltje openen in een andere stad. Dat juist dit vergeten, en zogenaamd ‘verpauperde’ Limburgse centrum, nu eens positief in beeld wordt gebracht – en aandacht wordt besteedt aan de groei van het centrum – is juist voor deze bredere doelgroep van belang. Want er is nog wel degelijk activiteit en groei in Heerlen. Denk daarnaast aan de mogelijkheden die de veranderingen (de nog lege panden en de goede huurovereenkomsten waarover in het artikel gesproken wordt) kunnen betekenen voor nieuwe ondernemers. Via dit artikel worden zij op de hoogte gebracht. Vandaar dat voor dit stuk gekozen is voor het medium online en niet voor een (regionale) krant. Verder maakt dit medium het mogelijk snel en gemakkelijk door te klikken naar de nieuwe winkels, een video van de murals en natuurlijk de initiatiefnemers en stichtingen.PRODUCT 3, ONLINE


Kansen op een baan in de journalistiek laag maar nog altijd mogelijk

Een even groot schandaal als het bankenschandaal. Dat is wat de opleiding Journalistiek volgens sommigen is. Al jaren krimpt de arbeidsmarkt van verslaggevers, redacteuren, fotograven en cameramensen. Toch studeren jaarlijks honderden journalistiek studenten af. De stelling dat journalistieke opleidingen van de baan moeten, dat is onzin. “Ze moeten zelf zorgen dat ze aan de bak komen”, stelt Yolan Witterholt schrijver van het boek De journalist als ZZP’er,  in een interview met NWSNEXT. Kans op een baan is er namelijk nog altijd.

door: Esmée Janssen

Of deze nieuwe stroom werkzoekenden ook daadwerkelijk aan de bak kunnen, dat is nog maar de vraag. “Het is eenvoudig weg om je voor te schamen, 77 universiteiten die geld binnen harken voor cursussen journalistiek, terwijl de kansen om daarin een baan te vinden met de dag kleiner worden”, zo stelt de Engelse journalist Nick Cohen in een artikel van 16 maart via Standpoint. “Nick Cohen schrijft hier over de leegte van creatieve en media-opleidingen in het Verenigd Koninkrijk maar in Nederland is exact hetzelfde aan de hand, als het niet erger is”, legt Bert Brussen uit in een artikel op The Post Online. “Een complete generatie is er ingetrapt en zal straks moeten toezien hoe hun diploma niets meer waard is”, voegt hij aan zijn betoog toe.

Crisis

Volgens Ronald Dekker, arbeids­econoom van de Universiteit van Tilburg, mocht de journalistieke wereld niet meegenieten van de crisis overwinning in 2014. “Het ziet ernaar uit dat we het ergste op de arbeidsmarkt gehad hebben. Het is niet één zwaluw waar we dat op baseren; er zijn genoeg tekenen voor. Maar voor de journalistiek is dat niet het geval”, aldus Dekker in een interview met Villamedia. “Er is weinig vraag naar journalisten. Tegelijkertijd zijn er nog hele volksstammen die graag met een kladblok en pen op pad willen. Die verhouding was al scheef en is de laatste zes jaar alleen nog maar schever geworden.” Uit onderzoek van Villamedia bleek verder dat het aantal werkzoekende journalisten in 2013 een piek bereikte, het jaar dat daarop volgde was niet veel beter. “In de afgelopen negen jaar stonden er niet eerder zoveel werkzoekende journalisten bij het UWV ingeschreven als nu. Hoewel de crisis op zijn retour lijkt, is dat voor de journalistiek verre van het geval”, aldus het blad. “Niet alleen de werkloosheid onder journalisten is historisch hoog, het aantal vacatures is eveneens historisch laag.”

RD
(Ronald Dekker / Fotobron: http://www.ronalddekker.nl/)

Advies

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) ontfermt zich ook over de problematiek en gaat dat jaar (2013) bij 26 redacties langs om de positie van jonge journalisten op de arbeidsmarkt te onderzoeken. “Over de journalistieke arbeidsmarkt horen we de laatste jaren weinig positieve geluiden en de honderden jonge journalisten die jaarlijks afstuderen aan de opleidingen Journalistiek, schatten hun kansen laag in. Het nog jonge bestuur van Vers in de Pers (ViP), zag hierin de taak weggelegd om te onderzoeken of dit ook echt zo is”, aldus het bestuur via haar rapport. In het onderzoeksrapport wordt een opsomming gegeven van adviezen en mogelijkheden die de kans op een baan zouden vergroten. Daarnaast richt ViP zich ook op de docenten aan de verschillende journalistieke opleidingen in het land.

Tips

ViP geeft in haar rapport zes tips die jonge journalisten sneller aan een baan moeten helpen. Of dat nu bij een omroep, dagblad, tijdschrift of nieuwssite is. Ten eerste zou een goede stage het halve werk zijn. “Voor veel starters is een stage de opstap naar een eerste baan”, aldus het bestuur in haar rapport. Daarnaast is het belangrijk dat afgestudeerden een ‘goede basis’ hebben. “Nieuwsgierigheid, ondernemingszin, enthousiasme en een algemene kennis van de Nederlandse maatschappij zijn de belangrijkste vereisten voor een startende journalist. Daarnaast moet een starter goed kunnen schrijven en beschikken over een journalistieke drive en de nodige dosis talent.” De derde tip luidt als volgt: “Werk snel maar zorgvuldig.” Die snelheid is volgens Vers in de Pers het meest genoemde punt waarop je je als jongere kunt onderscheiden van ‘de generatie die al langer meedraait’. De toekomstige journalist moet verder de traditionele media los laten. “De redacties geven aan dat jonge journalisten vaak geoefender zijn in het gebruik van nieuwe en sociale media. Doe daar je voordeel mee en aarzel niet om voor een internetredactie te werken. Want uit onze enquêtes blijkt dat deze, van alle redacties die wij bezochten, het hardst groeien.” Daarnaast een specialisatie een must. Denk daarbij aan een vreemde taal of het specialiseren in datajournalistiek, apps en graphics. En als laatste tip, weet hoe je jezelf moet verkopen. “Met uitzicht op een veranderende markt waarin steeds meer freelancers werken, is het noodzakelijk om jezelf goed te presenteren.”

Dynamisch

Uit het rapport blijkt verder dat HBO-studenten er over het algemeen beter vanaf komen dan universitaire studenten. Een op de drie redacties geeft de voorkeur aan HBO-studenten, tweederde van de redacties werkt liever met wo-studenten maar een mix tussen beide lijkt het meest ideaal. “Volgens de redacteuren zijn deze studenten praktischer opgeleid en verstaan ze het ‘journalistieke ambacht’ beter”, aldus ViP in haar rapport. “De journalisten van de universiteit zijn over het algemeen intellectueler, maar die van het hbo kun je vaak direct de straat opsturen en zijn dynamischer. De studenten van de universiteit moet je achter de broek zitten om iemand te bellen. Ik wil graag beide op mijn redactie”, voegt Christiaan Ruesink, hoofdredacteur Algemeen Dagblad, aan het verhaal toe. Volgens de redacteuren is er overigens nog wel wat huiswerk te doen voor de journalistieke opleidingen. Namelijk: meer aandacht voor de basisvaardigheden, zoals een goed stuk kunnen schrijven, telefonisch interviewen of het voeren van een één-op-één gesprek en online vaardigheden, maar ook taalvaardigheid. “Het niveau van het Nederlands is erg zorgelijk”, stelt hoofdredacteur van  NOS Nieuws, Marcel Gelauff, in het rapport. Verder zijn presenteren, creativiteit en algemene kennis aandachtspunten.

Groei internetredacties

Toch zijn er nog kansen op een baan volgens ViP. De verwachtingen van 2018 zijn, volgens het bestuur, dat enkel internetredacties zullen groeien. Daar moeten afgestudeerden zich dan ook op richten. Zo geeft Dichtbij.nl in het rapport aan rond 2018 veertig extra mensen in dienst te hebben. Nu.nl, verwacht ook een stijging maar durft geen concrete inschatting te maken. Voor krantenliefhebbers ziet de toekomst niet rooskleurig uit, toch kun je je als jonge afgestudeerde (vrouw) aan een sollicitatie wagen. “Het Algemeen Dagblad hoopt op een vrouwelijkere en jongere redactie”, aldus het bestuur van Vers in de Pers.

W
(Yolan Witterholt / Fotobron: https://twitter.com/taalgewoon)

Freelancen

Naast het zoeken van een baan bij een internetredactie, is freelancen een mogelijkheid. Yolan Witterholt, journalist, eindredacteur, schrijver van vijf boeken en docent aan de School voor de Journalistiek in Utrecht, ziet freelancen zelfs als een oplossing. “Het is niet de enige oplossing, maar beginnen als freelancer is tegenwoordig de normale weg”, legt Witterholt uit in een interview met NWSNEXT. Dat het geven van journalistieke opleidingen een schandaal zou zijn, daar is Witterholt het absoluut niet mee eens. “Ze moeten zelf zorgen dat ze aan de bak komen. Dat kan door goede prestaties te leveren of door de commerciële kant op te gaan. Ik vind het niet de verantwoordelijkheid van de opleiding dat iemand direct aan werk komt.” Toch kan ook zij niet om de slechte arbeidsomstandigheden van afgestudeerden heen. Sinds 2015 leidt deze toekomstverwachting zelfs tot minder aanmeldingen. “Sinds de oprichting van de School voor de Journalistiek in Tilburg is het aantal aanmeldingen niet zo laag geweest.”

Studieperspectief

Voordat studenten zich inschrijven voor een journalistieke school of opleiding kunnen zij de kans op een baan opvragen via internet. Op StudiePerspectief worden cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in beeld gebracht. De uitkomsten zijn niet erg positief en daarmee zijn de kansen op een baan in de journalistieke arbeidsmarkt nog altijd laag. Toch is het mogelijk. Althans; als je gemotiveerd en onderscheidend genoeg bent. Met het minimale aantal vacatures en het hoge aantal afgestudeerden zal je er als gediplomeerd journalistiek student genoeg voor over moeten hebben – en in huis hebben – om boven de massa uit te stijgen.

Opleidingen moeten veranderen

Volgens Bart Brouwers, hoogleraar journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), moeten studenten zich vooral aan blijven melden voor journalistieke opleidingen. “De arbeidsmarkt kan volgend jaar weer heel anders zijn. Al helemaal over vier á vijf jaar wanneer deze nieuwe leerlingen klaar zijn met hun studie”, aldus Brouwers. Wel moeten de opleidingen inhoudelijk veranderen. “De studies moeten zich van elkaar onderscheiden. Elke hogeschool een eigen specialisatie bijvoorbeeld.” Juist dan worden, mensen die zich inschrijven voor een opleiding, gedwongen al vroeg een keuze te maken. Denkt de hoogleraar. “Daarmee gaat niet alleen de kwaliteit van de opleidingen omhoog maar ook het niveau van de afgestudeerde. In het verlengde daarvan zorgen scholen op die manier voor een kwalitatief betere journalistieke arbeidsmarkt.”

Bekijk hier onder ook de video van (oud) journalistiek studenten aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE)


Doelgroep
De doelgroep van dit artikel zijn studenten journalistiek die zich goed voor willen bereiden op de arbeidsmarkt die hen te wachten staat. Vandaar dat in dit stuk niet alleen reacties aan bod komen van mogelijke werkgevers maar ook concrete tips voor de aankomend journalisten. Ook studenten die graag een journalistieke opleiding willen volgen zijn de doelgroep. Vanzelfsprekend willen zij op de hoogte worden gesteld van de kans dat zij daadwerkelijk een baan vinden en hoe de journalistieke arbeidsmarkt er op dit moment uitziet – en in het verlengde daarvan wat dit voor hun betekent. Denk aan extra inzet, jezelf kunnen onderscheiden en verkopen en dergelijke, maar ook het feit dat zij hoogst waarschijnlijk na hun studie als freelancer moeten beginnen. Vandaar dat in dit stuk ook StudiePerspectief aan bod komt.INNOVATIEF IDEE (6 – V) INCLUSIEF EXTRA UITWERKINGYoung Capital, een (045)-netwerk

Met het oog op de bedreiging van de regionale journalistiek, waar iedereen het de laatste tijd over lijkt te hebben, moet de journalistiek van de toekomst juist wel haar mogelijkheden op dit vlak benutten. Regionale journalistiek heeft nog wel degelijk een toekomst! Met een goede aanpak, gericht op een gezamenlijk belang, kunnen journalisten júist de regionale journalistiek weer een boost geven. Hoe? Een nieuw soort platform. Alleen voor een bepaalde regio en haar inwoners. En juist die inwoners zijn van groot belang.

Hoe ziet dat idee er uit?

De redactieleden fungeren slechts als ‘community managers’. De inwoners maken de inhoud, de redactieleden selecteren, controleren en geven duiding. Ook zorgt de redactie voor de balans tussen het aantal berichten van partijen. De belangrijke journalistieke waarden zoals objectiviteit en hoor en wederhoor blijven daardoor gewoon ‘in goede handen’. Vervolgens worden de artikelen aangevuld door extra vragen die gesteld kunnen worden, feiten, correcties en alternatieven of reacties van andere partijen.

Op deze manier bevorder je de relatie die de inwoners van een bepaalde regio hebben met het platform. Je betrekt ze, daagt ze uit, informeert ze en entertaint ze misschien ook wel een beetje. Door deze manier van journalistiek aan de slag zijn wordt er een ‘nieuwe manier van waarheidsvinding’ gecreëerd. Het meer toegankelijk en steeds meer openbaar worden van de informatie door allerlei partijen hoeft daardoor niet langer als een bedreiging te worden gezien maar juist als de kracht van het medium.

Wat is er vernieuwend?

In de veronderstelling dat de regionale journalistiek in gevaar is zou je kunnen stellen dat deze nieuwe ‘denkwijze’ en manier van verhalen maken juist de plaatselijke berichtgeving weer erg leuk en interessant maakt voor de gebruikers. Ze hoeven nu namelijk niet meer af te wachten en vervolgens te accepteren wat wij, als journalisten, ze voorschotelen maar maken nu zelf deel uit (zelfs een grote rol) van het productieproces. De verbondenheid met het nieuws en de gebeurtenissen in de regio worden daarmee vergroot, en daarmee wordt ook het belang van het nieuwe platform ‘Young Capital’ vergroot wat de kans op succes weer een tikkeltje opkrikt.

Waarom kan het idee succesvol zijn?

Verschillende partijen kunnen belang hebben bij het informatie verschaffen via het nieuwe platform. Niet alleen inwoners van de regio, ook andere partijen in de regio. Denk aan bedrijven, winkels of misschien wel het dierenasiel. Al deze partijen mogen op het platform informatie verspreiden. Wel eerst gecontroleerd door de redactie. Deze partijen kun je ook een bepaalde ruimte per maand aanbieden – tegen betaling.

Deskundige feedback

Uiteraard heb ik een deskundige namelijk, Marielle Houben, laten reageren op mijn idee. Marielle Houben is een communicatie wetenschapper met ruim twintig jaar ervaring als beleids-, organisatie- en communicatieadviseur binnen de overheid en de gezondheidszorg. Verder heeft zij ervaring met strategische communicatievraagstukken zoals het ontwikkelen van een communicatie beleidsplan, het opzetten van een communicatiestructuur en woordvoerderschap voor de media.

Wat zegt zij over het idee?

“Op dit moment laat de journalist grote kansen liggen. Het vak van de journalist heeft regionaal en lokaal nog wel degelijk toekomst. Het idee is vernieuwend in die zin dat het een nieuwe denkwijze introduceert. De regionale journalistiek kan daardoor een boost krijgen. Het traditionele model gebaseerd op informatie als ‘we write, you read’ is achterhaald. Young Capital zorgt voor een nieuwe rolverdeling”, aldus Houben.

Verder onderzoek

Met het oog op de bedreiging van de regionale journalistiek, zoals eerder aan bod kwam, moet de journalistiek van de toekomst juist wel haar mogelijkheden op dit vlak benutten en niet opgaan in de ‘nationale massa’. Door het nieuwe soort platform (‘Young Capital’) vergroot je de betrokkenheid tussen lezers en daarmee de belangstelling van het medium. Door de burgerjournalistiek daar optimaal voor in te schakelen creëer je opnieuw een enthousiast lezersbestand. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er zonder journalistieke controlepost direct berichten op het platform kunnen worden geplaatst, vandaar dat journalisten nu de taak vervullen van ‘community managers’ zoals u eerder in het plan las.

Kritiek

De burgerjournalistiek, nieuws dat buiten de gevestigde media is verzameld, geschreven en gepubliceerd door burgers, wordt volgens vak-journalisten een steeds groter gevaar voor de traditionele journalistiek. De ‘nieuwe media’ (sociale netwerken, blogs, foto/videosites etc.) en het voor iedereen toegankelijke internet maken het voor iedereen mogelijk om snel nieuws te plaatsen. Denk aan de burgerjournalistiek over wereldgebeurtenissen tijdens de Arabische Lente, de Occupybeweging, de Protesten in Turkije in 2013, de Aardbeving Haïti 2010 en Euromaidan in Oekraïne (2014). Professionele journalisten vinden vaak dat deze vorm van journalistiek te ongeregeld, subjectief, amateuristisch en onsamenhangend is met betrekking tot de kwaliteit en het bereik. Toch zijn er ook journalisten die de nieuwe mogelijkheden omarmen.

Zo plaatste Petra ter Doest op 8 januari (2016) een bericht op De Nieuwe Reporter onder de titel ‘Bij welke nieuwe journalistieke stroming hoor jij?’ om meer uitleg te geven over de verschillende vormen van journalistiek anno 2016. (Klik op de link om het gehele artikel te lezen: http://www.denieuwereporter.nl/2016/01/bij-welke-journalistieke-stroming-hoor-jij/). In het artikel zet Doest niet alleen de ‘stromingen’ op een rijtje, zij kaart ook de discussie over het doel van de journalistiek aan en belicht ter onderbouwing de positieve aspecten van de actieve ‘burgerjournalisten’. Zo zegt zij: “Op plekken waar journalisten niet (langer) komen, kunnen burgers zelf onderzoek doen en verslag uitbrengen. Als je internationaal kijkt, kun je je niet aan de indruk onttrekken dat de burgerjournalistiek gaten van belang probeert te vullen.”

Journalistieke taakvervulling verandert

Zoals ook bij ‘Young Capital’ het geval is, bespreekt Petra ter Doest de veranderende taken van de journalist. “In een wereld met veel meer informatie dan mensen aankunnen, is het aan de journalistiek om voor overzicht te zorgen. Op basis van kennis en ervaring kunnen specialisten voor hun lezers relevante informatie selecteren en op een rij zetten. Deze rol is net zo belangrijk als die van de oorspronkelijke verslaggever,” aldus Doest. In het nieuwe 045-platform Young Capital wordt deze nieuwe rol aangeduid als ‘community managers’ (inwoners van de regio maken de inhoud, journalisten selecteren, controleren, zorgen voor hoor en wederhoor en geven duiding).

Aanhangers burgerjournalistiek

In het artikel ‘De burger als verslaggever en hoe journalisten daar op reageren’ op De Nieuwe Reporter (8 juni 2015) veegt Alexander Pleijter de vloer met de kritiek op de burgerjournalistiek. (Klik op de link voor het volledige artikel: http://www.toekomstvandejournalistiek.nl/2015/06/de-burger-als-verslaggever-en-hoe-journalisten-daar-op-reageren/#sthash.VtbJh2JV.dpuf). “Er zijn journalisten die er niks van moeten hebben dat amateurs zich bezighouden met nieuws. En die witheet worden als dit wordt aangeduid met de term ‘burgerjournalistiek’. Zij menen: journalistiek is een vak, niet zomaar iedereen kan aan journalistiek doen”, aldus Pleijter. Verder bespreekt hij een stuk, van het Eindhovens Dagblad van Mario Bouwmans (chef van de stads- en streekredactie Helmond), waarin Bouwmans schrijft over een vrouw die hij foto’s zag maken van iemand die zelfmoord had gepleegd door voor een trein te springen. “Hij snapt er niks van en schrijft: ‘Wie wil dit nou zien, in detail vastleggen en wellicht verspreiden?’ En vervolgens: ‘De professionele journalistiek niet, die trekt grenzen. Redacties wikken en wegen over wat we kunnen melden en laten zien. Dat gebeurt op goede gronden, niet in de laatste plaats ook uit piëteit met de nabestaanden. Voor hen is de werkelijkheid al erg genoeg, die hoeft niet ook nog rond getwitterd te worden.’ Een stereotiepe reactie van professionele journalisten: wij houden ons aan de beroepsethiek, wij hebben ethische grenzen, wij publiceren niet zomaar iets. Ik zal niet beweren dat redacties niet wikken en wegen, maar het is wel een heel sereen beeld dat Bouwmans hier schetst van de professionele journalistiek. Want laten we wel wezen, ook professionele journalisten maken foto’s van bebloede slachtoffers en daders. En die worden ook gepubliceerd door professionele media”, zo stelt Pleijter.

Wie ging ‘Young Capital’ voor?

Het burgerjournalistiek platform ‘Happenex!’ ging in 2010 van start. “Het werkt volgens het steeds populairder wordende principe van het uitwisselen van hyperlokaal nieuws. Iedereen kan zich aanmelden, een profiel aanmaken en vervolgens nieuws publiceren op de website.  Zo moet Happenex! uitgroeien tot een immense verzameling hyperlokale nieuwtjes die gepresenteerd worden op een landkaart. Zo zou je snel moeten kunnen zien waar zich welk nieuws heeft afgespeeld”, zo legt Alexander Pleijter uit op zijn blog ‘Toekomst van de journalistiek’ op 30 maart 2010. (Klik voor het gehele artikel op de link: http://www.toekomstvandejournalistiek.nl/2010/03/happenex-wij-bepalen-niet-wat-mensen-publiceren/).

De directeur van het platform, Mihhail Tverskoi, geeft in datzelfde artikel uitleg: “We hebben het gevoel dat mensen het leuk en interessant vinden om actief deel te nemen aan de nieuwsvoorziening. Daarom bieden we mensen de mogelijkheid om te schrijven over wat er gebeurt in hun omgeving. Ze kunnen de specifieke locatie van hun informatie aangeven, zodat andere gebruikers, die in hetzelfde gebied vertoeven, die informatie kunnen raadplegen”, legt Mihhail uit.

Over het belang van het platform zegt de directeur het volgende: “Jij en ik zijn waarschijnlijk bekend met wat er gebeurt in Brussel, Washington en Parijs, maar we weten veel minder over wat er gebeurt in de straat, buurt, stad of dorp waar we wonen. Er is een overweldigend aanbod van nieuws uit de hele wereld, maar als het gaat om nieuws uit je directe omgeving, dan is er een enorm vacuüm. Wij springen in dat gat.”

Ook ‘Nieuwslog’ ging Young Capital voor. Op dinsdag 24 maart (2009) verscheen er een persbericht over het nieuwe medium. Op De Nieuwe Reporter publiceerde als reactie een artikel met daarin haar kritiek. (Klik op de link voor het artikel: http://www.toekomstvandejournalistiek.nl/2009/03/jatten-doen-alle-media/). Het grootste deel van Nieuwslog zou bestaan uit ‘gejatte berichten uit de gevestigde berichten’ en ‘van grammatica zouden de burgerjournalisten geen kaas hebben gegeten’. Directeur van Nieuwslog, Kees van Mourik, reageert op de stellingen. “Jatten is wat gevestigde media ook doen. Het idee van de site is dat niet journalisten een selectie van het nieuws maken, maar vrijwillige redacteuren – de ‘nieuwsloggers’ – die zijn gespecialiseerd in een bepaald onderwerp. Elke ‘nieuwslogger’ houdt een eigen pagina – een Nieuwslog – bij over zijn of haar onderwerp”, aldus het verweer van Van Mourik.

“Er zitten nieuwsloggers bij die enkel jatten en rondpompen, maar de meeste nieuwsloggers selecteren het nieuws nauwkeurig en voorzien het van extra commentaar of extra feiten. Vaak is een nieuwslogger niet de creëerder van het nieuws, hij verzamelt het en maakt het interessanter voor zijn specifieke doelgroep”, vertelt Van Mourik verder. Over de kritiek, dat het er niet op lijkt dat nieuwsloggers berichten aanvullen met extra feiten of nog eens extra checken, reageert Van Mourik ook. “Ons eerste doel is selectie. Belangrijk is dat een nieuwslogger het nieuws bijhoudt over zijn onderwerp, waardoor een zeer interessante collectie artikelen ontstaat die zeer relevant is voor een specifieke doelgroep. Daarnaast kunnen ze een opinie of extra informatie toevoegen. Dat zou nog wel vaker mogen gebeuren”, legt hij uit.

Alexander Pleijter vraagt in het interview waarom de kritiek zo fel is volgens de directeur, zijn antwoord luidt als volgt: “De reacties op dit soort initiatieven zijn voorspelbaar. Die kan je vergelijken met de vroege reacties van journalisten op internet. Journalisten zien het als een bedreiging.” Ook de vraag, of Van Mourik Nieuwslog als serieuze burgerjournalistiek ziet, wordt gesteld. “Journalistiek bestaat uit twee belangrijke principes: hoor-wederhoor en het checken van de feiten. In de serieuze media gebeurt dat vaak ook niet. De term burgerjournalistiek wordt nu eenmaal gebruikt voor dit soort projecten, maar ik zou hem zelf niet verzonnen hebben. Het is hooguit journalistiek in de betekenis van nieuws selecteren en brengen”, aldus Van Mourik.

Wat is er anders aan ‘Young Capital’?

Bij Happenex! is elke geregistreerde gebruiker een redacteur. Niemand bepaalt verder hoe de berichten worden gepubliceerd. “We geloven dat het heel belangrijk is om mensen toe te staan te zeggen wat ze denken en delen wat ze weten, zonder tussenkomst van redacteuren die beslissen wat wel en niet gepubliceerd wordt”, zo vertelt directeur Mihhail in een interview met Alexander Pleijter. De vraag van Pleijter, of er dan niet in de gaten wordt gehouden of er smaad en gescheld gepubliceerd wordt, wordt beantwoord als volgt: “We nemen privacy, smaad en copyrights heel erg serieus. Bij elk verhaal dat is gepubliceerd staat een knop ‘meld een probleem’. Daarmee kunnen andere gebruikers aan de bel trekken als er iets mis is, zoals spam of smaad. Hetzelfde principe geldt voor de reacties op bijdragen. Als een gebruiker steeds opnieuw gemeld wordt door andere gebruikers, kan dat leiden tot een waarschuwing en eventueel ook het verwijderen van al zijn materiaal van de website. Bovendien hebben we een mailadres waar mensen problemen kunnen melden”, aldus de directeur. Het verschil bij Young Capital is dat er wel degelijk voorafgaande controle is. De ‘community managers’ bepalen of en hoe de berichten online komen. Eventueel wordt er hoor en wederhoor toegepast en worden de bronnen gecontroleerd. De makers – de burgerjournalisten – leveren dan wel de inhoud maar zijn zeker niet vrij in het publiceren van alles wat zij verzamelen. Daar zorgen de traditionele vak-journalisten voor, die ervoor zorgen dat alle publicaties aan de normen en waarden van de traditionele journalistiek voldoen.

Ook bij Nieuwslog kan iedereen zich aanmelden als beheerder van de site, toch maakt de redactie een selectie uit de artikelen. Nieuwslog werkt overigens met vaste categorieën (Sport, Economie, Media, Lifestyle, Politiek, Wetenschap en Cultuur) waarvoor zij ‘experts’ inzet die zich met deze berichtgeving bezig houden. Dat is bij Young Capital niet het geval. De burgerjournalisten mogen alle soorten en vormen van artikelen etc. aandragen of deze uiteindelijk ook gebruikt worden, dat bepalen de community managers – die waken voor de kwaliteit van de berichtgeving en dus het platform.EXTRA UITWERKING


Tijdens het assessment bleek er nog wat onduidelijkheid te zijn over hoe dit idee er in de praktijk uit zou zien. De vraag of er een vaste werknemersgroep van journalisten, op een vaste redactie, zou zijn kwam ook aan bod. Ik gaf toen al mondeling uitleg en het innovatieve idee werk goed gekeurd. Toch zou ik het nog graag eens ‘op papier’ willen zetten. Dus bij deze.

De praktijk

Inderdaad zal er sprake zijn van een vaste werknemersgroep, die bestaat uit de journalisten die, zoals al aan bod kwam controle uitoefenen en de producten van burgers mogelijk – en waar nodig – aanvullen en checken. Een vaste, traditionele redactie zal dit overigens niet zijn. De redacteuren werken vanuit thuis. Wel is het vereiste dat deze werknemers de regio kennen. De groep journalisten bestaat in de vorm van een ‘flexpool’. Wat betekent dat er ongeveer tien á vijftien vaste redacteuren in dienst worden genomen. Om het probleem van tekort aan vast werk tegen te gaan, zullen deze journalisten contracten krijgen waarin vanzelfsprekend ook de arbeidsuren staan. Gezien het vele werk, dat het controleren, aanvullen etc., met zich meebrengt is het doel dat deze werknemers minimaal 25 á dertig uur in de week aan het werk zijn en in het verlengde daarvan een vast inkomen per maand ontvangen én via een contract aan kunnen tonen.

Inkomsten

Advertentie-inkomsten zullen de voornaamste bron van inkomsten zijn. Mogelijke adverteerders zijn organisaties en bedrijven in de regio, zoals eerder al een bod kwam. Maar denk ook aan het dierenasiel die graag advertenties wil plaatsen of extra ruimte wil kopen om honden en katten die nog in het asiel zitten ‘aan de man’ te brengen.